Kategóriák
Regisztráció

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Madal Bal Kft. (székhelye: 1173 Budapest, Régivám köz 2.; cégjegyzékszám: 01-09-463180; adószáma: 10859489-2-42; képviselik: Fekete István, Milisits Tamás ügyvezetők együttesen, a továbbiakban: Szolgáltató) és a Madal Bal Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan adásvételi szerződésre, amely a www.madalbal.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Madal Bal Partner-Webáruház) keresztül történik.

 

1.2. A Madal Bal Partner-Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3. A Madal Bal Partner-Webáruház szolgáltatásait a Szolgáltató valamennyi regisztrált viszonteladó partnere jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Végfelhasználók számára a Madal Bal Partner-Webáruház nem nyújt szolgáltatást.

 

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Kosár tartalmának megrendelése” ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon – magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi.

 

1.5. Ügyfélszolgálat: MADAL BAL Kft.

Telefon: +36 (1) 297 1620 (hétfőtől péntekig: 9-16 óráig)

Telefax: +36 (1) 297 1270

E-mail: rendeles@madalbal.hu

 

 

2. Regisztráció

 

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az űrlapon a számlázási adatokat kell megadni. Ha Ön még nem partnerünk, szükségünk lesz pontos cégnevére, elérhetőségekre, adószámra, cégjegyzékszámra és bankszámlaszámra, egyéni vállalkozó esetén a váll. ig. másolatára is.

 

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.  A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

 

2.3. A nagykereskedelmi árakon történő kiszolgálás csak tényleges szerszám-viszonteladói tevékenységet végző kereskedő cégek részére lehetséges a kereskedelmi feltételek között részletezett feltételek mellett. Amennyiben az éves forgalom nem éri el a nettó 100 000,- Ft összeget vagy a rendelések átlagos értéke túl alacsony, a Madal Bal Kft. jogosult a partnert a nagykereskedelmi árlistához képest magasabb áron kiszolgálni.

 

 

3. A megrendelés

 

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. 
 

3.2. A Szolgáltató a megrendelt árut a megrendelést követően várhatóan 2-3 munkanapon belül díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés nettó értéke eléri a 40.000 Ft összeget.  

 

Nettó 40.000 Ft és 20.000 Ft közé eső rendelési érték esetén a kezelési díj 1500 Ft + Áfa. Nettó 20.000 Ft alatt a kezelési díj 3000 Ft + Áfa, helyszíni vásárlás esetén is. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a nettó 40 ezer Ft értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes.

 A gyors és pontos kiszolgálás érdekében a feldolgozás alatt álló rendelésekhez nem áll módunkban pótrendelést befogadni.

(Ennek egyszerű gyakorlati oka van: egy-egy megrendelés beérkezése után a Szolgáltató becsomagolja a szállítmányt és újabb csomag készítése esetében a szállítmányozó cég is külön szállítmányként kezeli és számlázza azt a Szolgáltató részére. A már leadott megrendelésekhez a Szolgáltatónak nem áll módjában újabb tételeket hozzátenni.) A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

3.4. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3.5. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

3.6. Pótrendelés: A weben történő rendelés elküldése után pótrendelésre se weben, se telefonon keresztül nincs lehetőség! Minden megkezdett rendelés újnak számít, és a rendelés értékétől függően számlázzuk ki a fuvardíjat is.

 

3.7. Mivel a kosárba tett, de nem megrendelt termékek lekötik a készletünket, ezért a rendszer minden héten hétfőn, szerdán és pénteken éjjel törli a  2 napnál régebbi webes rendeléseket! Egy cikkszámra vonatkoztatva annak a teljes, vagy közel a teljes szabad raktárkészletét lefoglaló, de nem megrendelt áruk esetében, Szolgáltató ezeket soron kívül is törölheti a nap végén, biztosítva a többi partner számára a folyamatos kereskedelmet.

 

 

4. Szállítási és fizetési feltételek

 

4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő, az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre teljesíti. A megrendelt terméket az Ügyfél – előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (1173 Budapest, Régivám köz 2.). A 20 eFt és 40 eFt alatti nettó értékű rendeléseknél felszámolt kezelési díjat helyszíni átvétel esetén is ki kell fizetni.

 

4.2. A megrendelt árut várhatóan 2-3 munkanapon belül kiszállítjuk. A szállítás saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével történik. Meghatározott időpontra (napra, órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a napi megrendelések számától, azok beérkezési sorrendjétől, továbbá a szállítmányozó cég munkarendjétől függ.

4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben elküldött rendelési visszaigazolásban szereplő szállítási címre teljesíti.

 

4.4. Új Ügyfelek esetében a Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével az Ügyfél kérésére lehetőség van átutalásra a megállapított hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Ügyfélnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató.
FONTOS információ: A késedelmi kamat 20%. Tartozásbehajtás esetén a behajtás költségeit a vevő fizeti.

 

4.5. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.  Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

 

4.6. Az Ügyfél köteles a rá vonatkozó határidőn belül rendelésének ellenértékét megfizetni (rendszerint átutalással az erre a célra megjelölt bankszámlánkra). Késedelem esetén 4 lépésben emlékeztetjük, illetve felszólítjuk Önt a számla kiegyenlítésére. A lépések legvégül ügyvédi közbenjárást vonnak maguk után.

A felszólítások a következő módon történnek:

  1. A lejárat előtti napon automatikusan küldünk egy emlékeztető e-mailt

  2. 10 nap késésnél küldünk egy e-mail figyelmeztetést, melyben felhívjuk a figyelmét a 20% késedelmi kamatra

  3. 20 nap késésnél kap egy felszólítást e-mail-ben és ajánlott levélben, melyben jelezzük, hogy jogi útra fogjuk terelni az ügyet

  4. 30 napnál értesítjük ajánlott levélben, hogy az ügyet átadtuk az ügyvédünknek és minden rárakódó költség is a vevőt fogja terhelni

4.7. A fenti rendelkezések mindegyike vonatkozik egyaránt a faxon, telefonon és személyesen leadott rendelésekre. 

 

 

5. Garancia, szavatosság  

 

5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

 

A garancia gyártási vagy anyaghibákra vonatkozik, rendeltetésszerű használat esetén. A több évre kiterjesztett Extol gép és kéziszerszám garanciát érintő termékeket a katalógusban

és honlapjainkon a logó mellé illesztett 3 év ill. 5 év garancia jelzéssel látjuk el. A kibővített garancia nem vonatkozik gépkiegészítőkre és kopó alkatrészekre (pl. fúrók, csiszoló korongok, bithegyek, stb.)

EXTOL Craft gépekre 12 hónap garanciát vállalunk a hatályos jogszabályok szerint!

Fortum kéziszerszámokra élettartam (max. 15 év) törésgaranciát biztosítunk, amihez a számla vagy blokk megőrzése és felmutatása szükséges. Ez a garancia nem vonatkozik a

Fortum kopó alkatrészekre, mint például: szikepenge, bitdugó fej, javító készlet, húzópofa szegecsanya fogóhoz, stb.

Jótállási igény a jótállási jeggyel rendelkező gépekre a számlával együtt kiadott (és dátum, sorszám szerint összerendelt) jótállási jegy alapján érvényesíthető. A jótállási jegyen feltüntetett időtartamig biztosítjuk a garanciális szerviz szolgáltatást, a honlapunkon megtekinthető szerviz felvevő helyeken.

A jótállási jeggyel együtt kérjük a (vásárló által is aláírt) fogyasztói kifogásról kitöltött jegyzőkönyvet.

Eladás előtt a boltban elvesztett vagy rontott jótállási jegy pótlás 1000 Ft költség mellett lehetséges.

A gépek javítási státuszának nyomkövetése honlapunkon, a jótállási jegy számának ismeretében lehetséges.

A nem garanciális esetek szállítási és vizsgálati díját a vásárló fizeti, kérjük ezt átvételkor a vásárlóval tisztázni. A vásárlástól számított 3 munkanapon belül, hibásként bejelentett gépet, sürgősséggel a Madal Bal-ba szállíttatjuk és a lehető legrövidebb időn belül nyilatkozunk a csere jogosságáról. Segít a kiemelt ügyintézésben, ha az adott napon 16 óráig beérkezik a bejelentés (aznap meg tudjuk rendelni a futárt).

Viszonteladó partnerünk webáruházában eladott termékekhez nem küldünk futárt, a hibás gép vagy szerszám Madal Bal Kft-be juttatása a webáruházat üzemeltető eladó cégen keresztül lehetséges. Gép esetén az érvényes garanciajegy és a vásárlást igazoló számla kíséretében a vevő is eljuttathatja a hibás terméket a Madal Bal központi szervizébe. Kivétel, a 10 kg-nál nagyobb súlyú, garanciális időn belüli termék, melynek meghibásodása esetén a szerviz futárt

küld.

Minden nem Heron gép garanciális javítása központi szervizünkben, Budapesten történik. A Heron termékek meghibásodása esetén az országos márkaszerviz hálózat legközelebbi kirendeltségéhez is fordulhat javítási vagy karbantartási igényével. A márkaszervizek elérhetősége megtalálható a https://heron.hu/szerviz weboldalon vagy a Heron katalógusban.

Heron termékek esetében 1+2 év kiterjesztett garanciát biztosítunk. A kiterjesztett garancia egyik feltétele, a 60 napon belüli regisztráció (https://regisztracio.madalbal.hu/hu/garancia/) ill. az előírt karbantartások szakszerű elvégzése. Részletek a https://heron.hu/szerviz weboldalon.

FONTOS! A Heron vészhelyzeti és távindítós áramfejlesztők szállítása nem azonnal történik. Az ilyen áramforrások kiválasztásakor a felhasználónak ki kell tölteni egy kérdőívet, melyben a villamos fogyasztók jellegét, teljesítményét, beállítási adatokat, stb. kérünk megadni.

A megadott adatok alapján, a megfelelő típust kiválasztva ajánlatot készítünk, mely tartalmazza a készülék beállítását, tesztelését és kiszállítását bármely magyarországi címre, de nem tartalmazza a telepítés és beüzemelés költségét. Igény esetén ez utóbbiban is tudunk segíteni alvállalkozó bevonásával.

 

 

6. Egyebek 

 

6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását. 

 

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

 

6.3. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. 

 

6.4. A végfelhasználói bruttó árakat a viszonteladó szabadon határozhatja meg. Heron termékek esetében kérjük az ajánlott végfelhasználói árakhoz igazodást (www.szerszamvilag.hu és www.madalbal.hu letöltések). Ennek betartása szükséges a hosszútávú, jó üzleti kapcsolat fenntartásához. 

6.5. A MADAL BAL Kft., illetve a MADAL BAL HOLDING AG svájci székelyű csoport tagjainak saját márkái: EXTOL (Craft, Light, Lady, Premium, Industrial), FORTUM, HERON. Ezen márkákkal, termékekkel, logókkal és egyéb fizikai és szellemi termékekkel kapcsolatos bármilyen üzleti, vagy szellemi tevékenység csakis a MADAL BAL Kft. beleegyezésével végezhető. Így ideértendő a ráutaló magatartással, félreérthetőséggel járó, félrevezethetőségre okot adó tevékenységek engedélyezése is - pl.: cikkek, termék tesztek megjelenítése, publikálása, domain nevek használata, stb. 

 

6.6. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 

 

6.7. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket békés úton, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben így nem lehetséges a jogvita rendezése, szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Ha a hatásköri szabályok alapján a Budai Központi Kerületi Bíróság nem járhat el, az általános illetékességi szabályok alkalmazandók. 

 

 

Budapest, 2020. szeptember

Utoljára megtekintve