A visszaélés-bejelentés védelmi rendszerek elérhetősége az Madal Bal Kft-nél:

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény és az Európai parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 számú visszaélés-bejelentési irányelve előírja, hogy a könyvelőknek, a könyvvizsgálóknak, az adószakértőknek, az adótanácsadóknak, az ügyvédeknek, ügyvédi irodáknak és a székhelyszolgáltatóknak visszaélés-bejelentés védelmi rendszert kell üzemeltetnie.

Ön akkor tehet a visszaélés-bejelentés védelmi rendszeren keresztül bejelentést az érintett vállalkozás kapcsán, ha Ön

  1. az érintett vállalkozás által foglalkoztatott,
  2. az a foglalkoztatott, akinek az érintett vállalkozással fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
  3. az érintett vállalkozással foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
  4. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az érintett vállalkozással szerződéses kapcsolatban áll,
  5. az érintett vállalkozással tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint az érintett vállalkozással ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
  6. az érintett vállalkozással szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
  7. az érintett vállalkozással tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
  8. az érintett vállalkozással a 4., 5. vagy 6. pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
  9. az a személy, akinek a 4., 5. vagy 6. pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az érintett vállalkozással megszűnt.